top of page

 

 

تنها بستگانی را می‌توانید در شرایط خاص تحت حمایت خود بگیرید که برادر، خواهر، عمه یا خاله شما باشند. اگر عضوی از خانواده شما شرایط زیر را ندارد، می‌توانید از ابزار «بیا به کانادا» استفاده کنید تا بفهمید چه برنامه‌ای مناسب آنها برای درخواست است.
بسته به شرایط شما، دو راه برای افراد تحت حمایت شما وجود دارد:
 
برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده یا نوه یتیم

شما می‌توانید یکی از افراد ذکر شده در بالا را تحت حمایت مالی خود بگیرید، به شرطی تمام شرایط زیر را داشته باشند:
⦁    از نظر خونی یا فرزندخواندگی با شما ارتباط داشته باشند
⦁    والدینشان هر دو، فوت کرده باشند
⦁    سن زیر 18 سال داشته باشند
⦁    مجرد باشند (در هیچ رابطه‌ای نباشند)
در صورتی نمی‌توانید برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده یا نوه یتیم خود را تحت پوشش بگیرید که:
⦁    یکی از والدینشان هنوز در قید حیات است
⦁    هیچ کسی از والدینشان خبری ندارد
⦁    والدینشان، آنها را ترک کرده‌اند
⦁    یک فرد مسن‌تر از والدین‌شان، از آنها مراقبت می‌کند در حالی که والدین‌شان در قید حیات هستند
⦁    والدین آنها در بازداشت یا زندان به سرمی‌برند
 
سایر بستگان

می‌توانید یکی از بستگان خود که با او ارتباط خونی یا فرزندخواندگی دارید و در هر سنی که هستند، تحت حمایت مالی خود بگیرید به شرطی شرایط زیر را رعایت کنید:
⦁    شما به‌عنوان کسی که می‌خواهد از خویشاوند خود حمایت مالی کند، خویشاوند زنده‌ای ندارید که بتوانید در عوض از آن حمایت کنید، مانند موارد زیر:
⦁    همسر
⦁    شریک قانونی شما (common-law partner)
⦁    نامزد شما (conjugal partner)
⦁    فرزند پسر یا دختر
⦁    والدین
⦁    پدربزرگ و مادربزرگ
⦁    برادر یا خواهر یتیم
⦁    خواهرزاده یا خواهرزاده یتیم
⦁    نوه یتیم
⦁    شما به‌عنوان اسپانسر بالقوه هیچ خویشاوندی ندارید (خاله یا عمو یا هر یک از اقوام گفته شده در بالا) و کسی هستید که:
⦁    تابعیت کانادا دارد
⦁    مقیم دائم هستید
⦁    در قانون حمایت از بومیان کانادا نام نویسی کرده‌اید
اگر بستگانی که می‌خواهید حامیشان شوید، همسر، پارتنر یا فرزند وابسته‌ای دارد که می‌خواهد همراه شان به کانادا بیاید، شما باید اسامی‌شان در همان درخواست اسپانسرشیپی قرار دهید.
مثالی از اینکه چه کسی را می‌توانید تحت حمایت بگیرید
مثال زیر را ببینید تا بهتر بفهمید که چه کسی را می‌توانید تحت حمایت بگیرید.


مثال اول: واجد شرایط حمایت از عمه یا خاله
ورونیکا همسر یا پارتنری ندارد. فرزندی ندارد و در کانادا به‌عنوان مقیم دائم زندگی می‌کند. والدین، پدربزرگ و مادربزرگش، همه فوت کرده‌اند و هیچ خویشاوندی با موقعیت شهروندی، مقیم دائم کانادا یا بومی کانادا ندارد. ورونیکا می‌خواهد حامی عمه خود بتی شود که رابطه نزدیکی با وی دارد. عمه‌اش بتی، متاهل است و دختری دارد.
ورونیکا شرایط اسپانسری عمه‌اش را دارد چرا که ورونیکا:
⦁    فامیل نزدیکتر در قید حیات مانند همسر، پارتنر، فرزند، خواهر و برادر یتیم، والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ ندارد تا بتواند آنها را به‌عنوان جایگزین تحت حمایت خود بگیرد و
⦁    بستگان دیگر مانند عمه یا خاله در موقعیت شهروندی کانادا، مقیم دائم یا بومی کانادا ندارد.
در این نوع درخواست، عمه بتی به‌عنوان متقاضی اصلی حساب می‌شود و همسرش به‌عنوان متقاضی وابسته به شمار می‌آید.
دختر بتی هم می‌تواند در این درخواست لحاظ شود به شرطی که به‌عنوان فرزند وابسته تایید شود. اگر دخترش بزرگ‌تر از سن مجاز باشد یا تمام شرایط را نداشته باشد، نمی‌تواند به برنامه بتی اضافه شود و باید خودش به کانادامهاجرت کند.


مثال دوم: واجد شرایط حمایت از عمه زاده، عموزاده یا خاله زاده
سم تنها فرزند خانواده است. والدین و پدربزرگ و مادربزرگ اش فوت کرده‌اند. توسط تنها پسرخاله‌اش در آمریکا بزرگ شده است.  به‌عنوان مقیم دائم به کانادامهاجرت کرده و مجرد است (هیچ رابطه‌ای ندارد). سم هیچ خویشاوند کانادایی ندارد که شهروند، اقامت دائم یا بومی کانادا باشند. او می‌خواهد که حامی پسرخاله آمریکایی خود شود. پسرخاله‌اش هم مجرد است. (هیچ رابطه‌ای ندارد).
سم شرایط اسپانسری پسرعمویش را دارد تا به کانادا بیاید چرا که او:
⦁    فامیل نزدیکتر در قید حیات مانند همسر، پارتنر، فرزند، خواهر و برادر یتیم، والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ ندارد تا بتواند آنها را به‌عنوان جایگزین تحت حمایت خود بگیرد و
⦁    بستگان دیگر مانند عمه یا خاله در موقعیت شهروندی کانادا، مقیم دائم یا بومی کانادا ندارد.


مثال سوم: واجد شرایط نبودن برای حمایت از زن دایی
ابا شهروند کانادا است. تنها فامیلی که در کانادا داشته، مادرش بوده که از دنیا رفته است. ابا همیشه رابطه نزدیکی با دایی و زن دایی‌اش داشته است. دایی‌اش اخیراً فوت کرده و ابا می‌خواهد زن دایی‌اش را تحت حمایت خود بگیرد تا به کانادا بیاید. ابا شرایط اسپانسرشیپی زن دایی خود را ندارد چرا که فامیل غیر خونی به شمار می‌روند.
 
چه کسی را نمی‌توانید تحت حمایت بگیرید

شما نمی‌توانید از کسی حمایت مالی کنید که غیرقابل پذیرش کانادا است. این بدین معناست که آنها اجازه ورود به کانادا را ندارند.


شرایط حمایت مالی از کودک

اگر می‌خواهید از کودکی حمایت کنید که اهل کشوری دیگری است و او را به فرزندخواندگی بگیرید، باید:
⦁    شهروند مقیم یا اقامت دائم کانادا داشته باشید (اگر هم اکنون اقامت کانادا را ندارید، باید اقدام کنید تا فرزندخوانده شما اقامت دائم بگیرد)
⦁    در کانادا زندگی کنید و
⦁    حداقل 18 ساله باشید
شاید در مواردی مشمول واجد شرایط حمایت مالی نباشید مانند:
⦁    اگر شرایط توافق‌نامه اسپانسرشیپی قبلی را تأمین نکردید
⦁    اگر از حکم حمایتی دادگاه اعم از پرداخت نفقه یا مقرری فرزند کوتاهی کرده‌اید
⦁    اگر به‌خاطر جرائم خشونت‌آمیز محکوم شده‌اید، بسته به ماهیت جرم، زمان وقوع و اینکه آیا حکم تعلیق دادگاه صادر شده باشد یا اینکه
⦁    اگر هم اکنون ساکن کانادا نیستید و قصد ندارید زمانی که کودک اقامت دائم بگیرد، تمام‌وقت در کانادا باشید
اگر در شهر کبک زندگی می‌کنید، همچنین باید شرایط مهاجرتی موردنیاز اسپانسری کبک را فراهم کنید.
نمی‌دانید از کدام فرایند استفاده کنید؟ درباره شهروندی و فرایندهای مهاجرتی برای حضانت کودک اطلاعات کسب کنید.
 
شرایط موردنیاز برای وضعیت اقامت دائم


برای اینکه فرزند شما وضعیت اقامتش به‌صورت دائم در بیاید شما باید:
⦁    شهروند کانادا، متولد یا تابعیت کانادا داشته باشید، به نمایندگی از فرزندخوانده‌ای که در زمان درخواست مهاجرت، 18 سال سن دارد، اقدام کنید.
⦁    شخص به فرزندی گرفته شده 18 سال یا بیشتر داشته باشد و فردی او را به فرزندی بگیرد که شهروند کانادا، متولد یا تابعیت کانادا باشد.
⦁    سرپرستی قانونی فردی که در زمان درخواست، زیر 18 سال است و در زمان حضانت با شرط اینکه فرد حداقل پدر یا مادر کانادایی داشته باشد و یا آنها متولد این کشور یا تابع کانادا باشند.
⦁    پدر و مادر خوانده‌ای که کانادایی نیستند و در زمان درخواست حضانت، شخص زیر 18 سال است و در زمان حضانت با شرط اینکه فرد حداقل پدر یا مادر کانادایی داشته باشد و یا آنها متولد این کشور یا تابع کانادا باشند.

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page