top of page
Young Business Owner

LMIA

گواهی تأثیر نیروی کار خارجی بر بازار کار چیست؟
گواهی تأثیر نیروی کار خارجی بر بازار کار (LMIA)، سندی است که ممکن است کافرما قبل از استخدام نیروی کار خارجی در کانادا به آن نیاز داشته باشد.
تاییدیه این گزارش، بیانگر این است که نیروی کار خارجی طبق آن باید کار کند. همچنین نشان می‌دهد که برای شغل موردنظر، نیروی کار بومی کانادا یا فردی با اقامت دائم نیست. به تاید این گزارش (LMIA)، گواهی تاییدیه گفته می‌شود.
اگر کارفرما به این تاییدیه (LMIA) نیاز داشته باشد باید برای آن درخواست بدهد.
به محض دریافت تاییدیه، نیروی کار موردنظر می‌تواند برای مجوز کاری درخواست دهد.
برای دریافت مجوز کار، کارگر باید موارد زیر را داشته باشد:
⦁    نامه پیشنهاد شغلی
⦁    قرارداد
⦁    کپی از گزارش LMIA و
⦁    کد گزارش LMIA

چه کسی می‌تواند در خواست مجوز کار آزاد بدهد؟

گواهی تأثیر نیروی کار خارجی بر بازار کار چیست؟
گواهی تأثیر نیروی کار خارجی بر بازار کار (LMIA)، سندی است که ممکن است کافرما قبل از استخدام نیروی کار خارجی در کانادا به آن نیاز داشته باشد.
تاییدیه این گزارش، بیانگر این است که نیروی کار خارجی طبق آن باید کار کند. همچنین نشان می‌دهد که برای شغل موردنظر، نیروی کار بومی کانادا یا فردی با اقامت دائم نیست. به تاید این گزارش (LMIA)، گواهی تاییدیه گفته می‌شود.
اگر کارفرما به این تاییدیه (LMIA) نیاز داشته باشد باید برای آن درخواست بدهد.
به محض دریافت تاییدیه، نیروی کار موردنظر می‌تواند برای مجوز کاری درخواست دهد.
برای دریافت مجوز کار، کارگر باید موارد زیر را داشته باشد:
⦁    نامه پیشنهاد شغلی
⦁    قرارداد
⦁    کپی از گزارش LMIA و
⦁    کد گزارش LMIA

چه کسی می‌تواند در خواست مجوز کار آزاد بدهد؟

به شرطی می‌توانید در خواست مجوز کار آزاد بدهید که:
⦁    دانشجوی بین‌المللی باشید که از مؤسسه آموزشی معتبری فارغ التحصیل شده و واجد شرایط مجوز کاری تحصیلات تکمیلی باشید
⦁    دانشجویی هستید که قادر به پرداخت هزینه‌های تحصیل خود نیستید (دانشجوی ناتوان)
⦁    مجوز مختص کارفرما دارید و در رابطه با شغلتان از شما سوءاستفاده می‌شود و یا در معرض سوءاستفاده هستید
⦁    درخواست اقامت دائم کانادا را داده‌اید
⦁    عضو وابسته خانواده هستید که قبلاً برای اقامت دائم اقامت کرده است
⦁    همسر یا پارتنر کارجوی متخصص یا دانشجوی بین‌المللی هستید
⦁    همسر یا پارتنر متقاضی برنامه مهاجرت به ایالت‌های آتلانتیک هستید
⦁    متقاضی پناهنده باشد یا درخواست پناهندگی داده باشد یا یکی از اعضای وابسته خانواده این فرد باشد
⦁    از این قانون پیروی کنید مبنی بر اینکه تا زمانی می‌توانید در کانادا بمانید که مجاز باشید
⦁    دارنده اجازه اقامت موقت کانادا هستید
⦁    کارجوی جوانی هستید که در برنامه‌های ویژه شرکت کرده است
در هر شرایطی، موارد جانبی دیگر را هم باید رعایت کنید تا واجد شرایط شوید.

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page