top of page
Image by Annie Spratt

انتقال شرکت

منتقلین درون شرکتی ممکن است تحت مقررات عمومی بتوانند مجوز کاری بگیرند به شرطی که
    هم اکنون در شرکتی بین‌المللی استخدام شده‌اند و برای شرکتی کار می‌کنند که یک شرکت مادر، شعبه زیرمجموعه، شرکت فرعی دارد و یا وابسته شرکت موردنظر است
   شرکتی که قرار است منتقل شوند، با شرکت فعلی که در آن کار می‌کنند، رابطه صلاحیت برقرار باشد و در تشکیلاتی قانونی و مستمر آن شرکت مشغول به کار شوند (حداقل معیار قابل قبول تأسیس شرکت، میتواند بین 18 تا 24 ماه است)
    به‌عنوان مدیر ارشد یا تخصصی یا فرد دارای دانش اجرایی (تخصصی) منتقل می‌شوند.
    فرد خارجی در سه سال گذشته، حداقل به‌مدت یک سال، قبل از تاریخ درخواست اولیه، به‌طور تمام وقت (نه پاره‌وقت و اضافه کاری) در موقعیت شغلی مشابه (دارای دستمزد یا قرارداد مستقیم با شرکت) در شرکت خارج از کانادا مشغول به کار بوده است. مدت زمان تمدید مجوز کار می‌تواند از 5 سال تا حداکثر 7 سال باشد، بسته به وقفه، زمان بازپس گیری و مدت زمان محدود مجوز کار که در سطر زیر عنوان شده و بسته به نوع کاری که مدت زمان خاصی اعتبار دارد، می‌تواند متغیر باشد و از مدت خاصی فراتر نمی‌رود. مدت زمانی که بر اساس شواهد در خارج از کانادا تحت مجوز کاری، مشغول به کار هستند، «قابل بازیابی» است تا به انتقال دهندگان بین شرکتی این اجازه داده شود که به‌مدت 5 تا 7 سال کامل به‌صورت حضوری در کانادا کار کنند.
 
دستورالعمل‌های ارزیابی شرکت‌های نوپا
 
شرایط شرکت‌ها
⦁    به طور کل، شرکت باید مکان‌های فیزیکی را برای اجرای برنامه‌های خود در کانادا فراهم کند، به‌خصوص برای افراد دارای دانش تخصصی. با این حال، در موارد خاص که شامل مدیران ارشد یا مدیران اجرایی می‌شود، مشکلی نیست که شرکت استارتاپ مکانی نداشته باشد. برای مثال، شرکت می‌تواند از آدرس مشاور خود استفاده کند تا زمانی که مدیر اجرایی بتواند محل مناسبی را خریداری یا اجاره کند
   شرکت باید برنامه‌های واقع‌بینانه ای برای کارکنان جدید خود داشته باشد
    شرکت باید توانایی مالی برای شروع کسب و کار در کانادا و جبران خسارت به کارمندان را داشته باشد
    شرکت در زمان انتقال مدیر اجرایی یا مدیرعامل باید
    نشان دهد که به‌اندازه کافی بزرگ است تا از عملکرد اجرایی یا مدیریتی حمایت کند.
   شرکت در زمان انتقال نیروی دانش تخصصی باید
    نشان دهد که در انتظار انجام کسب و کاری است
    باید مطمئن شود که کس و کار در کانادا توسط مدیریت هدایت و اجرامی‌شود
 
معیارهای واجد شرایط بودن برای هر دو گروه مدیریت ارشد و دانش تخصصی
در راستای خرید یا ادغام شرکت‌ها، الزامی نیست که متقاضی حتماً یک سال در شرکت مورد کار کرده باشد. مشروط به آنکه در سه سال اخیر، حداقل یک سال در یکی از شرکت‌های وابسته به‌صورت تمام وقت کار کرده باشد تا زمانی که «شخص جایگزین جدید» نشان دهد که مسئولیت منافع و تعهدات، دارایی‌ها و بدهی‌های صاحب اصلی را بر عهده گرفته است و به فعالیت همان نوع کسب و کاری که صاحب اصلی راه اندازی کرده بود، ادامه می‌دهد
برای مثال: یک شرکت طراحی نرم افزار، از زیرمجموعه شرکت‌های ABC ltd در ایالت متحده، تمایل دارد که متقاضیانی به شعبه خود در کانادا بفرستد. این شرکت آمریکایی به‌تازگی یک شرکت طراحی نرم افزار کوچک در آمریکا خریده و قصد دارد که کارمندان این شرکت خریداری شده را به شرکت زیرمجموعه خود در کانادا منتقل کند. متقاضی باید بیش از 10 سال به‌طور پیوسته با در مقام بسیار تخصصی و فنی شرکت کوچکتر کار کرده باشد، که این مقام مشابه موقعیتی باشد که قرار است برای شعبه کانادا به کار گرفته شود. به این دلیل که شرکت ABC تعهدات و منافع شرکت کوچکتر را به عهده گرفته و همان تجارت را دنیال می‌کند، متقاضی احتمالاً به‌عنوان نیروی انتقالی درون شرکتی در نظر گرفته شود
برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مالکیت و ادغام مراجعه کنید
انتقال دهندگان درون شرکتی حتماً نباید به کانادا نقل مکان کنند. با این حال، انتظار می‌رود که آنها به‌طور جدی موقعیتی را در شعبه کانادایی شرکت پر کنند. باید رابطه‌ای واضح بین کارفرما و کارمند شرکت کانادایی وجود داشته باشد و شرکت کانادایی باید بر فعالیت‌های روزمره کارمندان خارجی نظارت کند. این امر برای کارمندانی مهم است که در مکان موقتی کار می‌کنند نه کسانی که در شعبه مادر، شعبه‌های دیگر، شرکت‌های وابسته یا فرعی مشغول به کار اند
اگر متقاضی نمی‌خواهد در یکی از شعبه‌های کانادا مقامی داشته باشد، افسران باید بررسی کنند که آیا بهتر است آنها در دسته بازدیدکننده تجاری قرار بگیرند یا خیر که شامل مقرراتی برای خدمات پس از فروش می‌شود (به کار کردن بدون مجوز کار به‌عنوان بازدیدکننده تجاری مراجعه کنید)
به‌جای صدور چندین مجوز کوتاه مدت برای هر پروژه خاص، مجوز کار حداکثر یکساله برای تعدادی از پروژه‌های خاص صادر می‌شود. این امر در مورد پروژه‌هایی صدق می‌کند که در شرکت‌های کانادایی یا در مکان موقتی صورت می‌گیرد (به‌طور کلی برای افرادی اعمال می‌شود که شرکت می‌خواهد آنها را برای دانش تخصصی خود انتقال دهد). مجوزهای کار طولانی مدت (بیش از یک سال) در دسته انتقال درون شرکتی، نباید برای پرسنلی خدماتی خارج از کانادا صادر شود آنهایی که شرکت به خاطر نیازش تمایل استخدام ناگهانی آنها را در بخش خدمات موقتی دارد
 
مدارک مورد نیاز
مدارک زیر، مورد نیاز است:
   شواهدی مبنی بر اینکه فرد خارجی هم اکنون در شرکتی بین‌المللی در خارج از کانادا استخدام شده است و می‌خواهد به شرکت مادر، شعب شرکت یا شرکت‌های وابسته در کانادا بیاید.
   شواهدی مبنی بر اینکه فرد خارجی در سه سال گذشته، حداقل به‌مدت یک سال، قبل از تاریخ درخواست اولیه به‌طور تمام وقت (نه پاره‌وقت و اضافه کاری) در موقعیت شغلی مشابه (دارای دستمزد یا قرارداد) در شرکت خارج از کانادا مشغول به کار بوده است
    تعیین کردن موقعیت متقاضی در سمت‌های اجرایی یا مدیریتی یا دارای دانش تخصصی (به‌عنوان مثال موقعیت، عنوان، جایگاه در سازمان، شرح وظایف)
   در حوزه دانش تخصصی، شواهدی که نشان دهد فرد دارای تخصص است و شرکت کانادایی به این تخصص نیاز دارد
   تعیین کردن موقعیت متقاضی در کانادا (به‌عنوان مثال موقعیت، عنوان، جایگاه در سازمان، شرح وظایف)
    مشخص کردن مدت زمان در نظر گرفته شده برای اقامت در کانادا و
    شرح رابطه بین شرکت کانادایی و شرکت خارجی (ممکن است مسئولان مربوطه مدارکی را برای اثبات گفته‌ها و تمایل انتقال بین شرکتی بخواهد)

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page