top of page
Image by Davide Colonna

آلبرتا

، برنامه مهاجرت ایالتی آلبرتا ،برنامه مهاجرتی اقتصادی است که افراد را برای اقامت دائم در آلبرتا گزینش می‌کند. افراد منتخب باید مهارت موردنظر برای پر کردن کمبود شغلی یا هدف خریداری یا ایجاد کسب و کار در آلبرتا را داشته باشند. همچنین باید قادر باشند تا خانواده خود را تأمین کنند. این برنامه توسط دولت ایالت آلبرتا و کانادا اجرامی‌شود
اگر مطابق برنامه گزینش شدید، احتمالاً می‌توانید برای با هم بودن با همسر یا پارتنر خود و یا فرزندان تحت تکفل خود، درخواست اقامت دائم بدهید
سازمان مهاجرت، تابعیت و پناهندگان کانادا، تقاضاهای اقامت دائم را اداره می‌کند و همچنین دولت فدرال تصمیم نهایی را درباره

درخواست‌ها می‌گیرد
 

انواع برنامه مهاجرت ایالتی آلبرتا
یکی از برنامه‌ها را انتخاب کنید تا بفهمید چگونه قرار است گزینش شوید

برنامه مختص کارجویان
برنامه مهاجرت ایالتی آلبرتا، دو راه برای کارجویان خارجی که در آلبرتا زندگی و کار می‌کنند یا قصد کار کردن و زندگی کردن دارند، مد نظر دارد

برنامه فرصت آلبرتا
واجدان شرایطی که در آلبرتا کار می‌کنند و سکونت دارند و همچنین پیشنهاد شغلی از طرف کارفرمای آلبرتایی دارند، می‌توانند برای گزینش برنامه فرصت آلبرتا درخواست بدهند

برنامه مهاجرت سریع (اکسپرس اینتری) آلبرتا
واجدین شرایطی که پروفایل اکسپرس اینتری دارند، ممکن است از طرف اداره مهاجرت برای این برنامه دعوت شوند تا متقاضیان بتوانند اقامت دائم بگیرند

برنامه مختص کارآفرینان
برنامه مهاجرت ایالتی آلبرتا سه طرح برای کارآفرینانی دارد که قصد زندگی دارند و می‌خواهند خرید و فروش یا کسب و کار ایجاد کنند.

برنامه مهاجرت مختص فارغ‌التحصیلان بین‌المللی
فارغ‌التحصیلانی که از یکی از موسسه‌های آموزشی معتبر در آلبرتافارغ التحصیل شده‌اند و می‌خواهند کسب و کاری خریداری یا راه اندازی کنند میتوانند سند ابراز صلاحیت را ارسال کنند

برنامه کشاورزان خود اشتغال
کشاورزان باتجربه ای که قصد زندگی و یا قصد توسعه یک زمین کشاورزی در آلبرتا دارند، می‌توانند از این طریق برای اقامت دائم اقدام کنند

برنامه ویزای استارت‌آپ فارغ‌التحصیلان خارجی
متقاضیانی که خارج از کانادا فارغ التحصیل شده‌اند می‌توانند برای اقامت دائم درخواست دهند

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page