top of page
Image by javier trueba

ویزای تحصیلی

مجوز تحصیلی مدرکی است که برای اتباع خارجی صادر می‌کنند و به آنها اجازه می‌دهد در مؤسسات آموزشی معتبر در کانادا تحصیل کنند. بیشتر اتباع خارجی به یک مجوز تحصیلی نیاز دارند تا در کانادا تحصیل کنند. مطمئن شوید که پیش از درخواست، همه اسناد و مدارک موردنیاز را در اختیار دارید. قبل از سفر به کانادا باید درخواست بدهید
(ETA)مجوز تحصیلی، ویزا نیست. این مجوز اجازه ورود به کانادا را نمی‌دهد. همچنین به ویزای توریستی یا به مجوز الکترونیکی سفر  نیاز دارید. اگر مجوز تحصیلی تان از طرف دولت کانادا تایید شود، یکی از این مجوزهای الکترونیکی را به همراه مجوز تحصیلی برایتان صادر می‌کنند
 
نیازمندی‌های واجدین شرایط
به شرطی می‌توانید برای تحصیل به کانادا بیایید که
    واکسیناسیون خود را به‌عنوان مسافر تکمیل کرده باشید
    اگر کمتر از 18 سال سن دارید، انجام واکسیناسیون الزامی نیست. نیازی نیست در مؤسسه آموزشی معتبر درس خوانده باشید و گواهی واکسیناسیون در برابر کووید 19 داشته باشید.
    در مؤسسه آموزشی معتبر ثبت نام کرده باشید
    تمکن مالی برای موارد زیر را داشته باشید
    پرداخت شهریه  -
    هزینه‌های زندگی موردنیاز خود و هر عضوی از خانواده‌تان که همراه شما به کانادا می‌آید و  -
    هزینه‌های بازگشت خود و هر عضوی از خانواده‌تان که همراه شما به کانادا می‌آید  - 
    مطیع قانون باشید، هیچ سابقه کیفری نداشته باشید و در صورت نیاز، گواهی عدم سوی پیشینه از پلیس داشته باشید
    در سلامتی کامل باشید و در صورت نیاز، گواهی معاینه پزشکی بگیرید و
    به افسر مهاجرت ثابت کنید که بعد از انقضای مجوز تحصیلی، کانادا را ترک می‌کنید
 
مسئولیت‌های شما
حین تحصیل در کانادا باید
    در تکمیل برنامه خود، پیشرفت داشته باشید  -
    به شرایط مندرج در مجوز تحصیلی خود پایبند باشید و   -
   در صورت عدم پایبندی، از ادامه تحصیل صرف نظر کنید  -
بسته به پرونده شما، ممکن است شرایطی در مجوز تحصیلی تان درج شده باشد مانند
    داشتن اجازه کار در کانادا  -
    داشتن اجازه سفر درون کشوری کانادا  -
    داشتن تاریخ مشخص ترک کانادا  -
   محل تحصیل (مؤسسه آموزشی معتبر و مشخص شده در مجوز تان) و
   نداشتن اجازه تحصیل در غیر از مؤسسه ثبت شده در مجوز تان
    نیاز یا عدم نیاز به انجام معاینات پزشکی برای مهاجرت

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page