top of page
New job

درخواست کار

. پیشنهاد شغلی
پیشنهاد شغلی باید تمام نیازهای زیر را برآورده کند
⦁    پیشنهاد شغلی باید تمام وقت باشد، یعنی به‌مدت 30 ساعت در هفته با دستمزد کار کنید.
⦁    پیشنهاد شغلی نباید فصلی باشد. در کل یعنی در طول سال شغلی ثابت و حقوق منظم دارید.
⦁    برای پیشنهادات شغلی 0, A یا B طبق سیستم NOC، کارفرما شغلی به شما پیشنهاد می‌کند که حداقل یک‌سال طول بکشد (یک‌سال از زمانی محاسبه می‌شود که اقامت دائم را به‌دست آوردید)
⦁    برای پیشنهادات شغلی سطح C طبق سیستم NOC، کارفرما شغلی دائمی به شما پیشنهاد می‌کند که تاریخ مشخصی ندارد.
⦁    پیشنهاد شغلی نمی‌تواند از طرف شرکتی باشد که شما (به‌عنوان متقاضی) یا همسرتان صاحب اصلی آن هستید.
⦁    پیشنهاد شغلی از لحاظ مهارت، باید هم سطح یا بالاتر از سابقه کاری باشد که صلاحیتش را دارید (به جدول زیر مراجعه کنید)، مگر اینکه از مرکز آموزشی معتبر بین‌المللی در مقطع فوق دیپلم، فارغ التحصیل شده باشید.
⦁    اگر پیشنهاد شغلی مربوط به مشاغل بخش مراقبت‌های بهداشتی دارید، نیازی نیست که پیشنهاد شغلی در همان سطح مهارت یا بالاتر داشته باشید:
⦁    کد شغلی 3413 (دستیاران پرستار، نظم دهندگان و همکاران خدمات بیمار)
⦁    کد شغلی 4412 (نیروی خدماتی بهداشتی در منزل)
⦁    کد 3213 (کمک پرستار)
⦁    کد 3012 (پرستاران دارای پروانه رسمی)

وقتی کارفرمای مجاز به شما پیشنهاد شغلی می‌دهد، در واقع، فرم استخدام اتباع خارجی را به شما ارائه می‌کند. شما باید
⦁    مطمئن شوید که شرایط استخدامی مطابق با سیستم دسته بندی مشاغل ملی را رعایت می‌کنید
⦁    فرم موسوم به استخدام اتباع خارجی را امضا کنید و کپی از این مدارک برای خود نگه دارید
⦁    این فرم استخدام را زمانی نیاز دارید که در رابطه با طرح اسکان و اقامت دائم خود با سازمان ارائه دهنده خدمات کار می‌کنید.

 

به شرطی می‌توانید در خواست مجوز کار آزاد بدهید که:
⦁    دانشجوی بین‌المللی باشید که از مؤسسه آموزشی معتبری فارغ التحصیل شده و واجد شرایط مجوز کاری تحصیلات تکمیلی باشید
⦁    دانشجویی هستید که قادر به پرداخت هزینه‌های تحصیل خود نیستید (دانشجوی ناتوان)
⦁    مجوز مختص کارفرما دارید و در رابطه با شغلتان از شما سوءاستفاده می‌شود و یا در معرض سوءاستفاده هستید
⦁    درخواست اقامت دائم کانادا را داده‌اید
⦁    عضو وابسته خانواده هستید که قبلاً برای اقامت دائم اقامت کرده است
⦁    همسر یا پارتنر کارجوی متخصص یا دانشجوی بین‌المللی هستید
⦁    همسر یا پارتنر متقاضی برنامه مهاجرت به ایالت‌های آتلانتیک هستید
⦁    متقاضی پناهنده باشد یا درخواست پناهندگی داده باشد یا یکی از اعضای وابسته خانواده این فرد باشد
⦁    از این قانون پیروی کنید مبنی بر اینکه تا زمانی می‌توانید در کانادا بمانید که مجاز باشید
⦁    دارنده اجازه اقامت موقت کانادا هستید
⦁    کارجوی جوانی هستید که در برنامه‌های ویژه شرکت کرده است
در هر شرایطی، موارد جانبی دیگر را هم باید رعایت کنید تا واجد شرایط شوید.

06. پیشنهاد شغلی
پیشنهاد شغلی باید تمام نیازهای زیر را برآورده کند
⦁    پیشنهاد شغلی باید تمام وقت باشد، یعنی به‌مدت 30 ساعت در هفته با دستمزد کار کنید.
⦁    پیشنهاد شغلی نباید فصلی باشد. در کل یعنی در طول سال شغلی ثابت و حقوق منظم دارید.
⦁    برای پیشنهادات شغلی 0, A یا B طبق سیستم NOC، کارفرما شغلی به شما پیشنهاد می‌کند که حداقل یک‌سال طول بکشد (یک‌سال از زمانی محاسبه می‌شود که اقامت دائم را به‌دست آوردید)
⦁    برای پیشنهادات شغلی سطح C طبق سیستم NOC، کارفرما شغلی دائمی به شما پیشنهاد می‌کند که تاریخ مشخصی ندارد.
⦁    پیشنهاد شغلی نمی‌تواند از طرف شرکتی باشد که شما (به‌عنوان متقاضی) یا همسرتان صاحب اصلی آن هستید.
⦁    پیشنهاد شغلی از لحاظ مهارت، باید هم سطح یا بالاتر از سابقه کاری باشد که صلاحیتش را دارید (به جدول زیر مراجعه کنید)، مگر اینکه از مرکز آموزشی معتبر بین‌المللی در مقطع فوق دیپلم، فارغ التحصیل شده باشید.
⦁    اگر پیشنهاد شغلی مربوط به مشاغل بخش مراقبت‌های بهداشتی دارید، نیازی نیست که پیشنهاد شغلی در همان سطح مهارت یا بالاتر داشته باشید:
⦁    کد شغلی 3413 (دستیاران پرستار، نظم دهندگان و همکاران خدمات بیمار)
⦁    کد شغلی 4412 (نیروی خدماتی بهداشتی در منزل)
⦁    کد 3213 (کمک پرستار)
⦁    کد 3012 (پرستاران دارای پروانه رسمی)

وقتی کارفرمای مجاز به شما پیشنهاد شغلی می‌دهد، در واقع، فرم استخدام اتباع خارجی را به شما ارائه می‌کند. شما باید
⦁    مطمئن شوید که شرایط استخدامی مطابق با سیستم دسته بندی مشاغل ملی را رعایت می‌کنید
⦁    فرم موسوم به استخدام اتباع خارجی را امضا کنید و کپی از این مدارک برای خود نگه دارید
⦁    این فرم استخدام را زمانی نیاز دارید که در رابطه با طرح اسکان و اقامت دائم خود با سازمان ارائه دهنده خدمات کار می‌کنید.

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page