top of page
Image by Matteo Paganelli

برنامه پایلوت اقتصادی

برنامه مسیرهای تحرک اقتصادی را بدین منظور ایجاد کرده اند تا پناهجویان ماهر به کانادامهاجرت کنند و طبق این برنامه نیازهای بازار کار کانادا را رفع کنند. این فاز دوم برنامهاست. در فاز اول این برنامه،  پناهجویان ماهر با کمک دولت کانادا از طریق این برنامه اقتصادی، برای گرفتن اقامت دائم واجد شرایط می شوند
(EMPP)  این برنامه از 3 دسامبر 2021، به اسکان 500 پناهجو و خانواده‌شان در کانادا کمک می‌کند
این طرح اسکان مجدد پناهجویان و مهاجرت اقتصادی را ادغام می‌کند. طرح حمایتی ما در خارج از کشور، مختص پناهجویان است. معیارهای انتخاب که شامل توانایی اقامت مستقل در کانادا است، با استفاده از شرایط مهاجرت اقتصادی سنجیده می‌شود
 
مطرح است (EMPP) آنچه که در این برنامه
این برنامه به شما کمک می‌کند تا طبق  برنامه‌های اقتصادی مهاجرتی خاص درخواست بدهید. این طرح طبق اقدامات تسهیلی انجام می‌شود تا در موارد زیر کار را آسان‌تر کن
    واجد شرایط برنامه مهاجرت اقتصادی باشید  -
    تقاضانامه خود را تکمیل و ارائه کنید  -
    و حالا می‌توانید زندگی جدیدی در کانادا شروع کنید
اقدامات دولت کانادا طبق این طرح
    فرآیند درخواست را آسان‌تر می‌کند و صلاحیت شما را در برنامه اقتصادی که انتخاب می‌کنید تعیین می‌کند
    هزینه‌ای بابت احراز هویت و تقاضانامه نمی‌دهید
    تا جای که می‌توانیم به‌سرعت درخواست شما را پردازش و بررسی می‌کنیم
    با برنامه موقت بهداشت فدرال، هزینه خدمات پزشکی و معاینات پزشکی قبل از عزیمت شما را پوشش می‌دهیم
    به شما اجازه می‌دهیم وام‌هایی بگیرید که در زمان ورود به کانادا شرایط مالی خود و خانواده خود را تأمین کنید. (مانند دیگر ساکنانی که با برنامه اقتصادی مهاجرت کرده‌اند و اقامت دائم دارند)
   البته این وام‌ها هنوز در دسترس نیست. به محض اعلام آمادگی از طرف شما، جزئیات بیشتری در اختیارتان قرار می‌دهیم
   اگر درخواست شما تایید شود، به شما دسترسی به طرح وام مهاجرتی می‌دهیم تا از در موارد زیر استفاده کنید
    هزینه‌های سفر
    هزینه‌های راه اندازی بعد از ورود شما به کانادا (که برای دیگر متقاضیان برنامه مهاجرتی اقتصادی در دسترس است)
   حق اقامت دائمی

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page