top of page

شرایط فرزندخواندگی بین کشوری

بیشتر فرزندخواندگی که بین کشورها رخ می‌دهد در کشور اصلی کودک انجام می‌شود. خارجی‌ها مطابق با قوانین و روند خاص هر کشور فردی را به فرزندی می‌گیرند. برای مثال، برخی کشورها اجازه فرزندخواندگی خارج از زادگاه کودک را می‌دهند در مقابل، برخی دیگر تنها اجازه فرزندخواندگی درون کشوری را می‌دهند. همه کشورها اجازه فرزندخواندگی نمی‌دهند.
اگر کودکی را که به فرزندی قبول می‌کنید با شما نسبت خانوادگی داشته باشد، ممکن است قوانین متفاوتی از طرف ایالت یا کشور مبدا در این راستا اعمال شود
برای کودکان زیر 18 سال دو نوع فرزندخواندگی در فرایند مهاجرت امکان پذیر است. بر پایه قوانین زادگاه کودک، فرزندخواندگی بین کشوری باید
   خارج از کانادا انجام شود یا
   در داخل کانادا تکمیل شود
برای اهداف مهاجرتی به کانادا، همه فرزندخواندگی بین کشوری باید
   در زادگاه کودک، ایالت یا محل زندگی شما قانونی باشد
    به رابطه حقوقی بین فرزندخوانده خود و پدر و مادر تنی اش پایان دهید
   شرایط موردنظر ایالت یا محل زندگی خود را فراهم کنید، اعم از آموزش لازم فرزندخواندگی برای والدین
    رابطه دوطرفه واقعی والدین و فرزند را برقرار کنید
    این رابطه به نفع کودک باشد
    صرفاً نباید هدف، گرفتن اقامت دائم کانادا برای کودک باشد
کودکانی که خارج از کانادا به فرزندی گرفته می‌شوند، ممکن است مشمول حمایت مالی برای آمدن به کانادا شوند به شرطی که
    از طرف هر یک از پدر و مادر تنی فرزند خوانده شما، رضایت آگاهانه گرفته شود (اگر در قید حیات باشند)
    فرزند شما به طور قانونی خارج از کانادا به فرزندی گرفته شود
   در صورت نیاز، شرایط کنوانسیون لاهه را فراهم کنید
 

شرایط پزشکی

کودکان پذیرش شده، باید پیش از صدور ویزای اقامت دائم، تحت معاینه پزشکی قرار بگیرند. ایالت یا منطقه زندگی شما و یا یک سازمان فرزند پذیری دارای مجوز، نحوه و زمان معاینه را به شما اطلاع می‌دهد. همچنین باید بیانیه‌ای امضا کنید که نشان می‌دهد شما از هرگونه وضعیت سلامت فرزند با خبر هستید
فرزندخواندگی بین کشوری فرایندی پیچیده است. سایر شرایط بسته به کشوری که از آنجا فرزندی پذیرش می‌کنید و ایالت و محل زندگی شما ممکن است قابل اجرا باشد. استانداری منطقه یا دولت فدرالی ایالت تان شرایط پذیرش فرزند را توضیح خواهد داد.

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page