top of page

 

برای اینکه واجد شرایط سوپر ویزا (ویزای طولانی مدت بازدید خانواده) باشید باید
   جزو والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ شهروند کانادایی و یا افرادی با اقامت دائم بودن
    داشتن دعوتنامه ای رسمی از فرزند یا نوه خود که شامل
  وعده حمایت مالی از آنها در مدت اقامتشان
    فهرستی از افراد خانواده فرد دعوت کننده
    یک کپی از اسناد وضعیت شهروندی و اقامتی فرد دعوت کننده
    داشتن بیمه پزشکی از شرکت بیمه کانادا که این بیمه
    از زمان ورود به کانادا تا مدت یک‌سال معتبر باشد
   حداقل 100 هزار دلار را در بر بگیرد
  داشتنی مدارکی که نشان دهد حق بیمه پرداخت شده است (صرفاً اظهار کلامی یا مظنه قابل قبول نیست)
همچنین باید
  خارج از کانادا درخواست سوپر ویزا داده باشید
   اجازه ورود به کانادا را داشته باشید
    آزمایش‌های پزشکی مربوط به مهاجرت را انجام داده باشید
    شرایط از پیش تعیین شده دیگر را تأمین کرده باشید
همراهان خود را نمی‌توانید در این برنامه جای دهید.
 
حمایت مالی (ارائه تمکن مالی)

دعوتنامه رسمی فرزند یا نوه تان باید ثابت کند که حداقل توانایی مالی برای حضورتان در کانادا را دارد. مدارک زیر مثالی از اسنادی است که برای ارائه تمکن مالی نیاز است
    برگه‌های ارزیابی مالیاتی T1 و T4 برای سال جاری مالیاتی
    بیانیه بیمه اشتغال
   گواهی اشتغالی که شامل تاریخ استخدام و حقوق ثابت است
   فیش حقوقی
    صورت حساب بانکی
 
شرایط دیگری که مد نظر دولت کاناداست

قبل از اینکه تصمیم بگیریم که پذیرای شما باشیم یا نه، چند نکته را در نظر می‌گیریم. واقعاً باید برای بازدید از فرزندان خود به کانادا آمده باشید و بعد از پایان مدت اعتبار ویزا، کشور را ترک کنید
موارد زیر را در زمان درخواست شما در نظر می‌گیریم
   وجود پیوند محکم خانوادگی در کشور مبدا
هدف از سفر
   شرایط خانوادگی و مالی
   ثبات کلی اقتصادی و سیاسی کشور مبدا

آینده بهتری می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page