top of page
5220.jpg

میتوانید همسر، شریک زندگی (چه به‌صورت رسمی یا غیر رسمی) یا فرزند وابسته (تحت حمایت والدین) خود را تحت حمایت خود بگیرید.
 
شرایط همسر شما

همسرتان می‌تواند از هر دو جنس باشد و باید
    به طور قانونی با شما ازدواج کرده باشد
    حداقل 18 ساله باشد
 
شریک قانونی شما (common-law partner)

شرایط پارتنر شما
    به طور قانونی با شما ازدواج نکرده باشد
    می‌تواند از هر دو جنس باشد 
   حداقل 18 ساله باشد
   حداقل 12 ماه متوالی با شما زندگی کرده است، یعنی شما یک‌سال به‌طور مداوم در یک رابطه زناشویی با هم بوده‌اید و در این مدت از یکدیگر جدا نشده‌اید
    هر زمانی که جدا از هم بوده‌اید، باید:
    کوتاه
  موقت
اگر شما یا شریک زندگی‌تان تصمیم به پایان دادن رابطه دارید، ما آن را پایان یافته در نظر می‌گیریم.
مدارکی که نشان دهد با پارتنرتان در رابطه هستید.
 
نامزد شما (conjugal partner)

شرایط پارتنر شما
    به طور قانونی با شما ازدواج نکرده باشد یا رابطه common-law با شما نداشته باشد
    می‌تواند از هر دو جنس باشد 
   حداقل 18 ساله باشد
   حداقل یک سال با شما در رابطه باشد
   خارج از کانادا زندگی کند
    به دلایل قانونی یا مهاجرتی، در کشور خود نتواند با شما زندگی یا مهاجرت کند، دلایلی مانند
  وضعیت تاهل (برای مثال، با شخصی در کشور ازدواج کرده‌اند که امکان طلاق در آن نیست)
    گرایش جنسی (برای مثال، شما با یک همجنس گرا در رابطه هستید، و روابط همجنس‌گرایان پذیرفته نمی‌شود، یا ازدواج همجنس‌گرایان در آن کشور، غیرقانونی است)
   آزار و اذیت (برای مثال رابطه شما بین گروه‌های مختلف مذهبی است که پذیرفته نیست و ممکن است مجازات قانونی یا اجتماعی برای آنها در نظر گرفته شود)
شما باید مدرکی ارائه دهید که بیانگر این باشد نمی‌توانید با هم زندگی کنید یا در کشور نامزدتان، با یکدیگر ازدواج کنید (برای مثال، مدرکی مبنی بر امتناع از اقامت طولانی مدت در کشور یکدیگر).
 
فرزندان وابسته

فرزندانی به‌عنوان وابسته پذیرش می‌شوند که شرایط زیر را داشته باشند
    سن زیر 22 سال داشته باشند
  همسر یا شریک قانونی نداشته باشند
فرزندان 22 ساله یا بزرگتر شما، زمانی به‌عنوان وابسته پذیرش می‌شوند که شرایط زیر را داشته باشند
  به علت شرایط روحی یا جسمی نتوانند از نظر مالی خود را تأمین کنند
تا قبل از 22 سالگی از نظر مالی به والدین خود وابسته باشند
به غیر از شرط سن، فرزندان وابسته شما باید شرایط فوق را تا زمان پایان بررسی درخواست اسپانسرشیپی شما، داشته باشند
از ابزار آنلاینمان برای پذیرش یا عدم پذیرش به‌عنوان فرزند وابسته، استفاده کنید
اگر به‌عنوان فرزند وابسته تاید شوند، شما می‌توانید
    فرزند خود را تحت پوشش مالی بگیرید
    اگر تابعیت کانادا دارید، فرزند شما هم باید شهروندی کانادا داشته باشد، حتی اگر در کانادا به دنیا نیامده باشند. اگر فرزندتان از قبل شهروند کانادا باشد، نمی‌توانید برای اقامت دائم، از آنها حمایت مالی کنید. اینکه فرزندتان از قبل تابعیت کانادا دارد یا خیر را بررسی کنید
    اگر تنها از فرزند خود حمایت مالی می‌کنید و نمی‌خواهید از همسر یا پارتنر خود حمایت کنید، نام فرزند خود را به‌عنوان متقاضی اصلی در برنامه قرار دهید. شما باید اثبات کنید که والدین یا قیم قانونی دیگر با مهاجرت فرزند شما به کانادا مشکلی ندارد و موافقت می‌کند. چک‌لیست خودتان را برررسی کنید تا بفهمید به چیزهایی نیاز دارید.
    اگر فرزندی که می‌خواهید حامی مالی‌اش شوید، خود، فرزند داشته باشد (مثلاً نوه شما)، شما باید نام نوه خود را به‌عنوان وابسته در درخواست خود قرار دهید
   اگر می‌خواهید از فرزند خوانده یا یکی از اعضای یتیم خانواده خود حمایت مالی کنید، از دستورالعمل‌های حمایت از فرزندخوانده یا اعضای یتیم خانواده پیروی کنید.
  پارتنر یا همسر و فرزندانشان
    اگر از همسر یا پارتنر و فرزندی (فرزند خودتان یا فرزند همسرتان) حمایت مالی می‌کنید، نام همسر یا پارتنر خود را به‌عنوان متقاضی اصلی و فرزند را به‌عنوان فرد وابسته در درخواست قرار دهید
    اگر فرزندی که می‌خواهید حامی مالی‌اش شوید، خود، فرزند داشته باشد، شما باید نام نوه خود را به‌عنوان وابسته در درخواست خود قرار دهید.
 
شرایط افرادی که از آنها حمایت مالی می‌کنید

همسر، شریک زندگی، فرزند وابسته و فرزندان تحت تکفل آنها (در صورت وجود)، برای اثبات واجد شرایط بودن، باید موارد زیر را ارائه دهند:
   تمامی فرم‌ها و مدارک مورد نیاز همراه با درخواستشان
   هر اطلاعات دیگری که در حین پردازش از آنها می‌خواهیم که شامل:
    تست پزشکی
    اطلاعات بیومتریک
شما نمی‌توانید از کسی حمایت مالی کنید که غیرقابل پذیرش کانادا است. این بدین معناست که آنها اجازه ورود به کانادا را ندارند.

 

آینده بهتررا می توان ساخت، ما می توانیم به شما کمک کنیم

bottom of page